ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ-DINNER DANCE

Saturday 25th of February 2017 (more details)

Welcome!

Welcome to the website of Prophet Elias Greek Orthodox Church in Reading, UK. The aim of this website is to inform you of the liturgies and events of the church and our community, and the activities of our committees and charities.

The Committee of Prophet Elias Greek Orthodox Church strives to support the community in all aspects of life and the continuation of the Greek and Orthodox heritage and values.

Please visit Announcements for all new Church news.

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα τής Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Προφήτη Ηλία του Reading, Ηνωμένου Βασιλείου. Ο στόχος μας είναι η ενημέρωσει σας προς της λειτουργίες και υπηρεσίες της εκκλησίας και της Κοινότητας μας, καθώς και τις δραστηριότητες των επιτροπών μας.

Η Επιτροπή μας προσπαθεί με τη βοήθειά σας να στηρίξει την Κοινότητα μας και τη συνέχιση της Ελληνικής ορθόδοξης εκπαίδευσης, πολιτισμού και ηθικής.

Some of the services our church offers:

  • Greek Sunday School
  • Christenings
  • Weddings

Please ask if you require any special visits, we may be able to arrange them for you.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εκκλησία μας:

  • Ελληνική Παιδική Σχολή
  • Βαπτίσεις
  • Γάμοι
  • Παρακαλώ ρωτήστε εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε ειδικές επισκέψεις.

Our Forums

Our Forums are for everyone to use to learn, discuss, and to inform other members of our community.

Please Register as a member and join in the discussions, we welcome your participation as a member of our growing community.

Please see the About Us page for more information and Like us on Facebook.

Τα Φόρουμ Μας

Τα Φόρουμ μας είνε για όλους, για να μάθουν, να συζητήσουν και να ενημερώσουν άλλα μέλη της κοινότητάς μας.

Παρακαλούμε να εγγραφείτε και να συμμετέχετε στις συζητήσεις ως μέλος της αναπτυσσόμενης κοινότητας μας.

Δείτε τη σελίδα About Us για περισσότερες πληροφορίες και κάνte μας "Like" στο Facebook.

Important Information

To all new or recent Greeks/Cypriots on the running of the Church in the UK.


I am reliably told that the new Greeks that come from Greece/Cyprus to live here at present think that the situation is similar to Greece, when in fact it couldn't be more different. We do not receive help from the government, Greek or British. Here in the UK people are required to become members of the church, through annual subscriptions/donations. It is our main source of income to keep both the church and community going.

It is with this money that we pay all the other running costs of the church (and also contribute to the running costs of the Greek School). It is supplemented by church collections each Sunday we have church, which are often not sufficient to cover the priest.

Annual Membership Donations and The Benefits of Gift Aid.

At the moment, our Church relies on your voluntary annual contributions (Annual Membership Donations), for which we are really grateful. These Membership donations, Gift Aid and all-year-round contributions, allow us to raise money for rent, paying the priests, the occasional Psaltes and the Greek Sunday School.

If a person is a UK tax payer, we encourage these donations under the Gift Aid Rules that enable us to reclaim 25% of the donation. Just as for a form.

By applying Gift Aid to one’s contributions/donations, it not only benefits Our Church, it also benefits the giver. We would ask you to consider using this scheme. Unfortunately, we are still struggling to cover the bills. We are now since 6th Sept., 2015 (four months into the new host church of St. Mark), and three out of four times our Sunday collections have been less that what we pay the priest. We believe that the parishioners that attend church do what they can and we are grateful to them. What we now need is for more people to attend, preferably on a regular basis, so that we do not have to dip into our savings to cover the weekly cost of the Priest. We hope one day to have our own Church building, but that will cost an even bigger commitment by each and every one of us.

In Greece, the Greek government covers such expenses but in the U.K. we have to work hard and raise this money, in order to keep contact with our Greek Orthodox religion to continue what , and our (and a selection of other Central European nations) community. I fear that unless we all raise our voluntary contributions, our church will struggle to survive.